Het gaat niet alleen over het leren van iets nieuws … het gaat over het transformeren van de manier waarop we leven en werken

Ik train al 30 jaar en gebruik veel gevestigde trainingsmodellen. Nieuwe inzichten uit de neurowetenschap maken voor mij het grote en nieuwe verschil.

Ik geef mensen nieuwe informatie en ervaringen die maken dat je letterlijk van gedachten verandert. Ik heb deelnemers gezien die zichzelf transformeerden als individu, teamlid, manager, op manieren die zij niet voor mogelijk hielden.

Met behulp van zelf-gestuurde neuroplasticiteit leer je nieuwe neurale netwerken te creëren om oude, manieren van denken en handelen te vervangen. Met frequente herhaling worden de veranderingen na verloop van tijd permanent onderdeel van je nieuwe persoonlijkheid.

Hoe zelfgestuurde neuroplasticiteit werkt

Instrumenten voor verandering

Met de juiste tools kunnen mensen hun denken, voelen en gedrag begrijpen en veranderen. Ze kunnen hun emotionele intelligentie vergroten en leren leven en werken met een meer productieve, positieve kijk.

De tools omvatten:

  • Het zelf observeren (metacognitie)
  • Oude denkpatronen, gevoelens en gedrag stoppen
  • Oude patronen door nieuwe vervangen
  • Hart / brein coherentie
  • Mentale repetitie-, meditatie- en focustechnieken
  • Emoties verheffen van negatief naar positief

Ik bied training op maat aan in:

Every moment I shape my destiny with a chisel,
I am a carpenter of my own soul
~ Rumi

BLOG →

AGENDA →

RETREAT Heart & Brain Healcamp International

17 oktober: 13:00 - 24 oktober: 14:00

WORKSHOP Mind & Microbes

11 december - 12 december