De praktijk van Anouk Bindels is aangesloten bij een klachtencommissie
Klachtmelding

1.1 De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de organiserende instantie van de cursus of behandeling, te weten:

Hart & Brein Training, Coaching, Therapie, Meditatie

e-mail: info@anoukbindels.nl

De klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld en Hart & Brein Training garandeert een discrete behandeling ervan.

1.2 De organisatie geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.

1.3 Hart & Brein Training zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.

Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht door Hart & Brein Training, Coaching, Therapie, meditatie, dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. U dient uw bezwaren schriftelijk te richten tot:

Secretariaat Klachten- en geschillenregeling P3NL
Postbus 8003
3503 RA Utrecht
030-6868731

geschillenregeling@p3nl.nl

Een advocaat gebonden aan genoemd kantoor doet uitspraak van na partijen te hebben gehoord. Eventuele consequenties worden door P3NL snel afgehandeld.

1.5 De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.