Waar de oplossing begint

Familie/gezinsproblemen kunnen plotseling ontstaan, of ze kunnen het gevolg zijn van een onderliggende dynamiek die al lang aan de gang is maar op een gegeven moment ondraaglijk is geworden.

Ik werk met familieleden die:
• in conflict zijn met elkaar
• vastzitten in een negatieve manier van relateren
• niet in staat om een ​​geleden verlies te verwerken
• samen een nieuwe harmonie willen bereiken.

In gezinstherapie werken meerdere familie/gezinsleden tegelijkertijd met mij samen. Ik leid het proces om eerlijk met elkaar in gesprek te gaan over wat er speelt.

Deze gesprekken kunnen moeilijk zijn, maar ze onthullen wel de patronen van denken, voelen en gedrag die meestal de basis vormen en ten grondslag liggen aan de problemen van het gezin. Dit is waar de oplossing begint. Zodra die patronen zijn benoemd en er over gesproken, kan worden kan de familie echt beginnen met het veranderen van dingen.

Het gezinsleven transformeren

Ik ben getuige geweest van verbazingwekkende transformaties in hoe familieleden zich tot elkaar verhouden. Situaties die hopeloos voelden, zijn opgelost en gezinnen hebben op een heel andere manier leren samenwerken.

Gezinnen die dit werk doen, zijn in staat nieuwe niveaus van begrip, zorg en verantwoordelijkheid te ontwikkelen – en hun liefde voor elkaar op een positieve manier te uiten.

Als u meer wilt weten over hoe dit soort therapie voor uw gezin zou kunnen werken, neem dan contact op.

‘Het geheel is meer dan de som der delen’

Voor wie?

Systeemtherapie is er voor:

  • gezinsleden die tegenover elkaar zijn komen te staan, in plaats van naast elkaar;
  • gezinsleden die vastlopen in de omgang met elkaar;
  • gezinsleden die het verlies dat zij geleden hebben niet kunnen verwerken;
  • gezinsleden die samen tot een nieuwe harmonie willen komen.
Hoe verloopt het?
  • Intake: een of twee sessies van 1,5 uur
  • Behandelplan: formulering van de hulpvraag en voorstel voor behandeling
  • Behandelingen: meerdere sessies van 1,5 uur
  • Eindgesprek
Meer informatie of een afspraak maken?

Bel: 06 51 81 11 98
mail naar: info@anoukbindels.nl
of vul het contactformulier in.

Mijn praktijkruimte in Lent bij Nijmegen