Anouk Bindels put uit diverse methoden die hun kracht ruimschoots bewezen hebben. Hieronder leest u een korte samenvatting van de belangrijkste methoden en inspiratiebronnen.

Systeemtheorie

Voor systeemtherapeuten bestaat de zingeving van het menselijk bestaan uit de relaties die mensen met elkaar onderhouden. De betekenis van die relaties wordt bepaald door de sociale context. Zo onderscheiden we liefdesrelaties, opvoedingsrelaties, collegiale relaties, werknemer- en werkgever relaties. In de jaren zeventig van de vorige eeuw begonnen relatie- en gezinstherapeuten systeemtheoretische principes toe te passen bij de behandeling van verstoorde gezinsrelaties. Zo ontstond de systeemtherapie. Al snel bleek dat deze interventies heilzaam waren in gezinnen, bij echtparen, individuen en organisaties.

Change Your mind …. Create new Results….. dr. Joe Dispenza

Van gedachten veranderen. Dat is waar het Joe Dispenza (Amerikaanse neurowetenschapper) om te doen is. In zijn programma laat hij zien dat onze gedachten chemische reacties kunnen ontwikkelen waardoor we verslaafd kunnen raken aan bestaande patronen en gevoelens, ook aan negatieve gevoelens. Wat we daarom moeten leren, is hoe deze gewoontes ontstaan, zodat we de patronen kunnen doorbreken. Vervolgens moeten we onze hersenen programmeren met nieuwe gewoontes.
Anouk is NeuroChangeSolutions trainer en volledig gecertificeerd om deze trainingen te geven.

EFFT – Emotionally Focused Family Therapy

EFFT is een therapie gericht op gezinnen. Het doel is om de onderlinge verbondenheid tussen gezinsleden te vergroten en het gezin van binnenuit sterker te maken. Gezinsproblemen komen vaak voort uit emotioneel onbegrip tussen ouders en/of kinderen. Met EFFT leren de gezinsleden hoe zij beter met hun eigen emoties en die van de ander(en) om kunnen gaan. Op die manier ontstaat een veilige omgeving waarin de onderlinge relatie weer tot bloei kan komen.

EFT – Emotionally Focused Therapy voor partners

Met EFT werken echtparen actief aan hun relatie. Partners leren de patronen die hun relatie kenmerken (en verstoren), herkennen en begrijpen. De aandacht gaat uit naar behoeften en angsten en naar de onderlinge communicatie en verbinding. Hoe zien partners elkaar? Hoe praten zij met elkaar? Hoe gedragen zij zich? In hoeverre hebben zij begrip voor elkaar en steunen zij elkaar? Waar zitten de zere plekken? Stap voor stap worden de belemmerende patronen zichtbaar en kunnen ze doorbroken worden om een nieuwe fundering op te richten om de relatie op voort te bouwen. Uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek is bekend dat EFT een zeer effectieve en duurzame relatietherapie is.

Houd mij vast – preventieprogramma voor partners

Het Houd me vast-programma is geen therapie, maar een cursusmethode voor het verbeteren van de liefdesrelatie. ‘Houd me vast’ is een lichte variant van EFT, waarin eveneens de emoties van de partners centraal staan. In acht bijeenkomsten kijken zij samen naar de belangrijkste aspecten van hun relatie, waaronder liefde, verbinding en hechting, destructieve patronen en zere plekken. Door het herkennen en erkennen hiervan ontstaat begrip en ruimte. Partners leren hoe zij hun behoeften en angsten voortaan veilig aan elkaar kenbaar kunnen maken en kunnen bespreken. Aan de hand van videomateriaal, oefeningen en huiswerkopdrachten gaan zij samen aan de slag, onder begeleiding van een gecertificeerd EFT-therapeut.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie combineert gedrags- en gesprekstherapie. Deze vorm van therapie stelt de gedachten, herinneringen en opvattingen van de cliënt centraal. Het pakt verkeerde en negatieve denkgewoonten aan. Cliënten leren om hun negatieve gedachten en waarnemingen op een andere manier te interpreteren, waardoor zij hun gedrag kunnen veranderen. Cognitieve gedragstherapie doorbreekt het vicieuze, negatieve en belemmerende denkpatroon om plaats te maken voor een constructieve, realistische kijk op gebeurtenissen.

Mindfulness

Mindfulness is een methodiek waarin meditatie een belangrijke rol speelt om de aandacht heel bewust uit te laten gaan naar het hier en nu. Artsen en therapeuten zetten deze  aandachtstraining in bij clienten die kampen met stress, depressie en burn-outverschijnselen. In plaats van verzet tegen onplezierige gedachten en gevoelens leert de cliënt deze te accepteren. Door ze te aanvaarden, kunnen ze geen basis meer vormen voor zelfkritiek.

The work of Byron Katie

‘The Work’ van Byron Katie is een therapeutische methode, gebaseerd op het inzicht dat zij ervoer tijdens een lange periode van depressie. Katie ontdekte dat zij pijn en lijden voelde als zij haar gedachten voor waar aannam, maar dat zij niet leed als zij haar gedachten niet geloofde. Zij realiseert zich dat haar depressie niet werd veroorzaakt door de wereld om haar heen, maar in wat zij geloofde over die wereld. Welke gedachten gaan er schuil achter lijden? Dit is de kernvraag in The work of Byron Katie. Door naar die gedachten op zoek te gaan én ze te onderzoeken hervond Katie vrede in zichzelf en in haar wereld. Liefde voor wat het leven brengt, is een belangrijk uitgangspunt in The Work.

‘Het menselijk brein is: een krachtige patroonmaker, een goed patroongebruiker,
maar een slechte patroondoorbreker’

BLOG →

AGENDA →

WORKSHOP Heart & Brain training

8 mei: 21:00 - 10 mei: 19:00

WORKSHOP Hart & Brein training

5 juni: 21:00 - 7 juni: 19:00

WORKSHOP Heart & Brain training

19 juni: 21:00 - 21 juni: 19:00

RETREAT Heal Camp

26 juli: 13:00 - 2 augustus: 13:00

WORKSHOP Heart & Brain training

23 oktober: 21:00 - 25 oktober: 18:00

Load More Events