Er is momenteel een onzichtbare epidemie gaande – en dit heeft niets te maken met het virus dat rondgaat en mensen ziek maakt. Het heeft allemaal te maken met wat er op emotioneel niveau met ons gebeurt.

Er zijn altijd sterke krachten aan het werk in je leven. Terwijl je door het leven heen gaat en verschillende gebeurtenissen meemaakt, ervaar je voortdurend emoties. Menselijke emoties vormen ons. Emoties hebben net zoveel invloed op het leven als al het andere op deze planeet. Emoties hebben een diepgaand effect op hoe we denken, ons gedragen, op onze gezondheid, welzijn, energieniveau en algehele vitaliteit. Elke emotie heeft zijn eigen unieke frequentie en vibreert deze frequentie in je lichaam en de wereld in.

Op dit moment gaan we door donkere tijden. Tijdens deze Corona- crises ervaren we, angst, frustratie, woede, paniek en verdriet. Ik word ook uitgedaagd en ben dankbaar dat ik heb geleerd om verbonden te zijn met mijn lichaam en me bewust te zijn van mijn emotionele reacties en frequenties van energie. In de loop der jaren heb ik geleerd mijn vastzittende emoties te zien en los te laten en daardoor ben ik een veel gezonder en gelukkiger leven gaan leiden dan voorheen. Cruciaal is mijn ontdekking geweest dat de oorzaak van mijn jarenlange gezondheidsproblemen lag bij mijn emoties. Mijn fysieke lichaam werd sterk beïnvloed door de energie van mijn emoties. Als je meer wilt weten is mijn verhaal te lezen op mijn website; over Anouk.

Voel jij ook de worsteling met iets waar je je vinger niet helemaal op kunt leggen? Heb je de laatste tijd last van je emoties? Dit kan ertoe leiden dat je verkeerde veronderstellingen maakt, gedrag van anderen verkeerd interpreteert en zelfs je relaties kortsluit of dat je overdreven reageert op een onschuldige opmerking. Erger nog, het kan depressie, angst en paniekaanvallen veroorzaken. In mijn vorige blog op Facebook zei ik dat veel van mijn patiënten en cliënten me de afgelopen weken vertelden dat ze meer angst ervoeren. Deze week hoorde ik ook dat sommigen van hen vermoeidheid, meer pijn ervaren en zich ziek begonnen te voelen. Sommigen van hen dachten dat ze Corona hadden en wilden zich laten testen.

Angst of niet?  Hoe gebeurde dit?
Via de media en het dagelijkse nieuws wordt veel angst verspreid rond dit Corona-virus. Ik wil jullie allemaal waarschuwen. Al onze Amygdala’s worden nu gekaapt. Wat betekent dit? Dit betekent dat je emotionele brein jouw denken en handelen bepaalt zonder dat je het weet. De Amygdala is een verzameling cellen nabij de basis van de hersenen. Er zijn er twee, één in elke hersenhelft. Dit is waar emoties betekenis krijgen, onthouden en gehecht worden aan associaties en reacties daarop (emotionele herinneringen). De Amygdala wordt beschouwd als onderdeel van het limbische systeem van de hersenen. Het is de sleutel tot hoe je sterke emoties zoals angst en plezier verwerkt. Het limbische systeem is een groep onderling verbonden structuren diep in de hersenen. Dit deel van de hersenen is verantwoordelijk voor gedrags- en emotionele reacties. Het is de zetel van je Autonoom Zenuwstelsel en het is het deel van de hersenen dat de meeste homeostatische en interne chemische functies van het lichaam reguleert. De Amygdala helpt bij het coördineren van reacties op gebeurtenissen in je omgeving, vooral die welke een emotionele reactie veroorzaken.  De Amygdala speelt een belangrijke rol bij angst en woede.

Waar komen je waarnemingen vandaan?  Ze komen meestal uit de informatie die je hebt ontvangen.
Ben je bewust van het constante narratief in het nieuws en de media? “Het Corona-virus is een dodelijk virus”. We zijn inmiddels na 4 weken allemaal geprogrammeerd in angst doordat het de hele dag herhaald wordt, 24 uur op alle nieuwskanalen, op sociale media. We worden voortdurend geïnformeerd en overspoeld met wereldwijde sterftecijfers en daarnaast zitten we in quarantaine en sociale isolatie. Ik ben niet verbaasd dat velen zich nu angstiger dan ooit voelen. Herhaling van informatie is een perfecte manier om de geest te beïnvloeden. Angst creëert meer angst en als we beginnen te denken in angst, gaan we handelen vanuit angst. Als deze angst in je lichaam vast gaat zitten, heeft dit invloed op je gezondheid en zal het na een tijdje de goede werking van de organen en weefsels van je lichaam verstoren en je lichamelijke gezondheid ernstig beschadigen. Angst geeft een incoherent signaal aan je hart en brein.

Dit is de onzichtbare epidemie die momenteel gaande is bij mensen over de hele wereld. Hun existentie en veiligheid is behoorlijk aangetast door de draconische maatregelen en media verslaglegging. De conventionele geneeskunde zal deze opgeslagen emoties met hun diepgaande werking op de gezondheid van mensen nooit diagnosticeren, ook al ligt hier een belangrijke oorzaak van lichamelijke en geestelijke problemen van mensen wellicht tot lang na deze Corona-crisis.

De definitieve introductie tot gezondheidszorg in de moderne tijd zou de combinatie moeten zijn van oude wijsheid en nieuwe wetenschap.In haar baanbrekend boek: ‘Molecules of Emotion’, toont Candace Pert Ph.D aan dat de chemicaliën in ons lichaam een ​​dynamisch informatienetwerk vormen, dat de geest en het lichaam met elkaar verbindt. Ze legt op een duidelijke manier uit dat emoties een bio-moleculaire basis hebben. Pert heeft mij geholpen om mijn gevoelens en de verbinding tussen mijn lichaam en geest volledig anders te begrijpen. Waarom voelen we hoe we ons voelen? Hoe beïnvloeden onze gedachten en emoties onze gezondheid?

Het concept van een netwerk dat de onderlinge verbondenheid van alle systemen van het organisme laat zien, heeft mijn perspectief op emoties veranderd. De geest domineert het lichaam niet; het wordt het lichaam. Lichaam en geest zijn één. We weten dat het immuunsysteem, net als het centrale zenuwstelsel, geheugen en leervermogen heeft. Zou er dan kunnen worden gezegd dat intelligentie niet alleen in de hersenen zit, maar ook in de cellen die door het lichaam zijn verspreid? En dat de traditionele scheiding tussen mentale processen, inclusief emoties en het lichaam niet langer geldig is? Het lichaam is dan de uiterlijke manifestatie, in de fysieke ruimte, van de geest.

In oude wijsheid, zoals de Chinese geneeskunde of de Ayurvedische geneeskunde, staat geschreven dat het lichaam onafscheidelijk is van de geest. Candace Pert komt via de weg van wetenschappelijk onderzoek tot vergelijkbare inzichten. Ze laat zien hoe onze interne chemicaliën, de neuropeptiden en hun receptoren, de feitelijke biologische onderbouwing van ons bewustzijn zijn en die zich manifesteren als onze emoties, overtuigingen, verwachtingen. Dit beïnvloedt de manier waarop we de wereld ervaren en hoe we reageren. We zijn met het fysieke lichaam verenigd met één zeer intelligent systeem.

Pert’s werk laat ons zien dat onze biochemische boodschappers intelligent handelen door informatie te communiceren. Deze overdracht van informatie vindt plaats via een netwerk dat al onze systemen en organen met elkaar verbindt en tegelijkertijd bewuste en onbewuste activiteiten in kaart brengt. Je kunt het zien als een mobiel brein dat door je hele lichaam beweegt, zegt Deepak Chopra in zijn voorwoord in haar boek. Dit body wide informatienetwerk is altijd in beweging, dynamisch en flexibel.

Het is in deze tijd van overweldigende informatie en onbewuste manipulatie in angst belangrijk dat je negatieve emoties herkent en overwint voordat ze schade veroorzaken.

Mijn drive om deze benadering die nu bekend staat als ‘energie genezing’ te begrijpen, komt voort uit 9 jaar persoonlijk onderzoek naar alternatieve geneeswijzen nadat ik erg ziek werd. Vanaf mijn eerste jaren als praktiserend psycholoog in het klinische veld had ik al het gevoel dat er eenvoudigere, minder invasieve methoden waren om mentale en emotionele wonden te genezen. Minder invasief dan het voorschrijven van antidepressiva of andere psychiatrische middelen. Mijn eigen ziekten als gevolg van meerdere emotionele trauma’s, waren een van de onderliggende redenen achter mijn zoektocht om de ware aard van genezing te begrijpen. Mijn conclusie is nu dat systemen voor energieherstel de sleutel zijn om onze huidige medische kennis uit te breiden naar een beter begrip, diagnose en behandeling van menselijke aandoeningen. De medische wetenschap heeft veel gedaan om de mechanismen achter ziekten, lichamelijke of psychische aandoeningen te onderzoeken, maar is pas recent begonnen met het bestuderen van de redenen waarom mensen gezond blijven.

Filosofieën over helen met energie, hebben het unieke perspectief dat mensen meer zijn dan vlees, bloed, eiwitten, botten, nucleïnezuren of vetten. Wij mensen zijn op het kwantumniveau pure energie. De kwantumfysica bewees dat energieën andere energieën beïnvloeden.

Deze spirituele dimensie is een aspect van de menselijke natuur waarover in de media niet wordt gesproken omdat het niet in de medische opleidingen wordt onderwezen en daarom door de meeste artsen niet wordt begrepen. Dit spirituele element moet in aanmerking worden genomen als we echt de aard van gezondheid, ziekte en persoonlijke groei willen begrijpen. Dat wat ik het spirituele domein noem, maakt deel uit van een reeks hogere dimensionale energiesystemen die rechtstreeks naar onze hersenen en ons lichaam gaan. Het is deze hogere subtiele energetische anatomie die de wetenschap nog moet herkennen. Er zijn andere hogere systemen die deel uitmaken van onze menselijke multidimensionale anatomie die door oude genezingsscholen over de hele wereld zijn beschreven. Dus als we wezens van energie zijn en emoties uit energie bestaan, dan volgt daaruit dat we erdoor beïnvloed kunnen worden.

Kunnen we dat bewust veranderen? Ja, ons bewustzijn kan de energievelden beïnvloeden. Emoties moeten worden behandeld als zeer magnetische niet-fysieke materie en een aspect van ons bewustzijn. We moeten onze frequentie verhogen door onze emoties naar een hoger niveau te brengen. Meer verheven emoties zijn: liefde, vreugde, empathie, mededogen, extase, dankbaarheid, vriendelijkheid en gevoel van zorg. Deze verheven emoties bieden anderen de ruimte bieden om te komen schuilen, hun toevlucht te zoeken, en ze zullen hen helpen over te steken om zich weer veilig te voelen, meer verheven emoties te gaan voelen en opnieuw te gaan vertrouwen en vooral in hun eigen vermogen om hun eigen gezondheid te beïnvloeden en creëren.

Traditionele genezingsmethoden gaan uit van de kracht van het denken. Gedachten zijn ook energie en stralen een frequentie uit. De energie van gedachten en emoties werkt op andere levensvormen en op andere mensen. Wist je dat je onderbewustzijn zich ook bewust is van negatieve gedachten die je mogelijk pijn doen? Dat de gedachten en emoties van anderen jou ook kunnen schaden? Je kunt leren energie te detecteren die je niet kunt zien. Het hangt allemaal af van de manier waarop je hersenen zijn geprogrammeerd om waar te nemen en hoe ongevoelig je bent geworden. Vanaf onze geboorte krijgen we theorieën, meningen, perspectieven, vooroordelen, feiten en doctrines gevoed via allerlei kanalen.

We hopen allemaal dat wat we hebben geleerd op waarheid is gebaseerd. Dus wanneer nieuwe en totaal andere informatie bij ons binnenkomt, is het niet meer dan normaal dat onze hersenen dit traag accepteren, onze hersenen willen niet veranderen. Ze zijn in de eerste plaats gemaakt om gedrag te automatiseren, zodat we er niet over hoeven na te denken. Dit zou de overlevingskans vergroten. Daarom doen we nu met zijn allen braaf wat er gezegd wordt. We hopen daarmee te overleven.

Dieren, zoals paarden en honden, laten je de mechanismen van gedachten kracht en emoties als energie onmiddellijk zien. 14 jaar lang had ik een border collie. Een zeer intelligente en erg gevoelige hond. Ik nam hem vaak mee naar mijn privépraktijk. Hij lag altijd in zijn mand in de hoek en bleef rustig. En ik kon aan zijn gedrag zien of de vastgezette emoties los zouden komen en er tranen zouden vloeien. Kort voordat dit gebeurde, stond mijn hond meestal op, liep naar die persoon, legde zijn hoofd op zijn/haar schoot. Als de persoon hem toestond daar te zijn, ging hij voorzichtig verder naar de handen en er is in al die jaren niet één patiënt geweest die niet automatisch zachtjes zijn hoofd begon te aaien en vervolgens in tranen uitbarstte. Velen hebben tegen hem gehuild, begonnen met hem te praten en dingen te vertellen die op hun hart lagen en hij bleef tot de energie volledig kalmeerde. Hij nam het allemaal op een heel geduldige en zachte manier op. Hij ging na de ontlading aan hun voeten liggen en als hij opstond en naar zijn hoek liep, was de sessie vaak voorbij of bijna ten einde.Mijn kinderen en ik en een paar patiënten huilden dagenlang toen hij vorig jaar stierf.

Nieuwe informatie vereist dat we ons denken veranderen en zeker als het indruist tegen wat volgens ons de waarheid is, kan het heel moeilijk zijn om het te accepteren. 

Ik nodig je uit om 8 belangrijke vragen te blijven stellen aan jezelf om open te blijven in deze tijd van misinformatie en verwarring:

Wat geloof ik?
Zou ik het mis kunnen hebben?
Wat voel ik?
Zou ik het verkeerd kunnen voelen?
Hoe beïnvloedt dit denken en voelen mijn perspectief?
Hoe gedraag ik mij als ik mij zo voel en denk?
Zou ik het mis kunnen hebben?
Wat zou Liefde doen?

Laat mij in de reacties weten wat je mening is over dit onderwerp.